prodcutny

ინდუსტრიის სიახლეები

ინდუსტრიის სიახლეები

  • როგორია ჩინეთის ქსოვილის ქსოვილების მომავალი საბაზრო სივრცე?

    1. ნაქსოვი ქსოვილების მომავალი საბაზრო სივრცე უზარმაზარია ჩინეთის ეკონომიკის სწრაფი განვითარების და მოსახლეობის მზარდი შემოსავლის გამო, ქსოვილის ინდუსტრიაზე მოთხოვნა სრულად არ არის გათავისუფლებული. მაგალითად, სანიტარული ხელსაწყოებისა და ბავშვის საფენების ბაზარი ძალიან ფართოა, ...
    Წაიკითხე მეტი